Vastaava ohjaaja, Puistolan hoiva- ja kuntoutus

Puistolan hoiva- ja kuntoutuskodissa on haettavana palvelukodin vastaavan ohjaajan virka.
16-paikkainen yksikkö tuottaa asumispalveluja ja intervallihoitoa päihdekuntoutuksen asiakkaille.

Vastaavan ohjaajan tehtävänä on vastata yksikön esimiestyöstä, taloudesta, hallinnosta ja asiakasprosessien sujuvuudesta. Työaikaa esimiestyöhön on varattu 50 %. Esimiestyön lisäksi vastaava ohjaaja osallistuu asukkaiden hoitoon ja ohjaamiseen päivittäisissä toiminnoissa. Työssä tärkeää on myös asukkaiden läheisten ja verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö. Työ vaatii esimiestaitoja, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, kokemusta päihdetyöstä ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5 §:n mukainen laillistettu sairaanhoitaja tai Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 3§:n mukainen sosionomi (AMK).

Tehtävässä suositellaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Lääkehoidon lupien tulee olla suoritettuina.
Koeaika 6 kk.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus ennen viran vastaanottamista.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen