Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuksia

Varhaiskasvatuksen opettajan toimenkuva

– vastaa varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetustyöstä/pedagoginen vastuu
– tehtävänä on lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkuvuuden turvaaminen
– vastaa lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvan varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien tekemisestä ja toteuttamisesta
– vastaa esiopetuksesta (nimetyt esiopetusvatuuhenkilöt)
– tunnistaa lapsen iän mukaiset herkkyyskaudet ja erityisen tuen tarpeet
– vastaa yhdessä varhaiserityiskasvatuksen kanssa toiminta- ja hojks suunnitelmien laatimisesta
– vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä
– on vanhempien kasvatuskumppani ja tukee lasten vanhempia kasvattajina
– työskentelee moniammatillisesti myös eri yhteistyötahojen kanssa
– dokumentoi, arvioi ja kehittää omaa toimintaansa
– ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet
– toimii tarvittaessa tiimivastaavana
– osallistuu mahdollisiin työryhmiin
– osallistuu oman alansa täydennyskoulutukseen

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen