Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajan toimenkuva

– vastaa varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetustyöstä/pedagoginen vastuu
– tehtävänä on lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkuvuuden turvaaminen
– vastaa lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvan varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien tekemisestä ja toteuttamisesta
– vastaa esiopetuksesta (nimetyt esiopetusvatuuhenkilöt)
– tunnistaa lapsen iän mukaiset herkkyyskaudet ja erityisen tuen tarpeet
– vastaa yhdessä varhaiserityiskasvatuksen kanssa toiminta- ja hojks suunnitelmien laatimisesta
– vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä
– on vanhempien kasvatuskumppani ja tukee lasten vanhempia kasvattajina
– työskentelee moniammatillisesti myös eri yhteistyötahojen kanssa
– dokumentoi, arvioi ja kehittää omaa toimintaansa
– ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet
– toimii tarvittaessa tiimivastaavana
– osallistuu mahdollisiin työryhmiin
– osallistuu oman alansa täydennyskoulutukseen

Tervetuloa Seinäjoen varhaiskasvatuksen huippujoukkoon!
Lapsiryhmissämme työskentelee tiimi, jossa on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi – lastenhoitaja.
Koulutettujen kollegoiden lisäksi päiväkodin johtaja ja erityisopetuksen resurssit ovat mukana arjen työssäsi. Kasvattajana saat tukea pedagogiikan kehittämiseen.
Varhaiskasvatuksen opettajat kokoontuvat säännöllisesti ns. opeklinikoihin, joissa tapaat kollegoita ja pedagogiikasta vastaavien aluejohtajien johdolla käydään läpi yhteisiä painopistealueita sekä toiminnan linjauksia.
Liikunnan, lukemisen sekä taiteen- ja kulttuurin kehittäminen on meille tärkeää, niiden kehittämisessä apunasi työskentelevät mm tähtitaiturit, hyppööttäjäkollegat.
Liity joukkoomme tekemään maailman parasta varhaiskasvatusta!

Kaikilta tehtäviin valituilta edellytämme lääkärinlausuntoa soveltuvuudesta
työtehtävään ja rikosrekisterilain 6.2 tarkoittaman rikosrekisteriotteen
esittämistä ennen tehtävän vastaanottamista.
Koeaika 4kk

Tutkinto on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen