Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuuksia

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimenkuva

– osallistuu yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa varhaiskasvatuksen kasvatustyöhön
– tehtävänä on lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkuvuuden turvaaminen
– osallistuu lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvan varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen
– huolehtii lapsen perustarpeista
– huolehtii sairauksiin ja lääkehoitoon liittyvästä osaamisesta
– huolehtii terveyden edistämiseen liittyvästä osaamisesta
– osallistuu yhdessä varhaiserityiskasvatuksen kanssa toiminta- ja hojks suunnitelmien laatimiseen
– osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
– on vanhempien kasvatuskumppani ja tukee lasten vanhempia kasvattajina
– työskentelee moniammatillisesti myös eri yhteistyötahojen kanssa
– dokumentoi, arvioi ja kehittää omaa toimintaansa
– ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet
– toimii tarvittaessa tiimivastaavana
– osallistuu mahdollisiin työryhmiin
– osallistuu oman alansa täydennyskoulutukseen

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen