Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimenkuva

– osallistuu yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa varhaiskasvatuksen kasvatustyöhön
– tehtävänä on lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkuvuuden turvaaminen
– osallistuu lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvan varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen
– huolehtii lapsen perustarpeista
– huolehtii sairauksiin ja lääkehoitoon liittyvästä osaamisesta
– huolehtii terveyden edistämiseen liittyvästä osaamisesta
– osallistuu yhdessä varhaiserityiskasvatuksen kanssa toiminta- ja hojks suunnitelmien laatimiseen
– osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
– on vanhempien kasvatuskumppani ja tukee lasten vanhempia kasvattajina
– työskentelee moniammatillisesti myös eri yhteistyötahojen kanssa
– dokumentoi, arvioi ja kehittää omaa toimintaansa
– ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet
– toimii tarvittaessa tiimivastaavana
– osallistuu mahdollisiin työryhmiin
– osallistuu oman alansa täydennyskoulutukseen

Edellytämme hakijoilta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta.

Kaikilta tehtäviin valituilta edellytämme lääkärinlausuntoa soveltuvuudesta
työtehtävään ja rikosrekisterilain 6.2 tarkoittaman rikosrekisteriotteen
esittämistä ennen tehtävän vastaanottamista.
Koeaika 4kk

Tutkinto on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen