Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimenkuva:

1. VEO on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija omalla alueellaan.
2. Asiakastyö – VEO työskentelee lapsiryhmässä samanaikais- ja rinnakkaisopettajana. Työhön kuuluu myös pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä yhteistyö perheiden kanssa.
3. Konsultaatiot – Kasvatushenkilöstön konsultaatio pohjautuu osallistuvaan lapsiryhmän, oppimisympäristön ja henkilöstön havainnointiin ja yhteiseen keskusteluun. Pedagogisen johtamisen tukeminen.
4. Oman työn kehittäminen – Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi.
5. Monialainen yhteistyö – VEO on osa monialaista yhteistyöverkostoa
6. Esimiehen määräämät muut tehtävät

Edellytämme hakijoilta varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuutta.

Kaikilta tehtäviin valituilta edellytämme lääkärinlausuntoa soveltuvuudesta
työtehtävään ja rikosrekisterilain 6.2 tarkoittaman rikosrekisteriotteen
esittämistä ennen tehtävän vastaanottamista.
Koeaika 4kk

Tutkinto on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen