Valvontakoordinaattori

Haemme Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lakipalveluihin valvontakoordinaattoria vakituiseen toimeen.

Valvontakoordinaattorin työnkuvaan kuuluu vastata ikäihmisten palveluiden ja sosiaalityön ostopalvelujen ohjaus- ja valvontatoiminnasta sekä valvontakäyntien toteuttamisesta yhdessä tulosalueiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluu sekä lakisääteinen valvonta, että sopimusvalvonta. Valvottavia kohteita ovat ikäihmisten ja sosiaalityön tulosalueiden ympärivuorokautiset asumisyksiköt ja kotihoitoyksiköt, sekä omana toimintana että yritystoimintana tuotettavat palvelut. Lisäksi tehtävään kuuluu kaupungin omien vastaavien yksiköiden omavalvonnan tukeminen.

Valvontakoordinaattori laatii vuosittain toteutettavan valvontasuunnitelman yhdessä tulosalueiden johtajien kanssa ja vastaa suunnitelman toteutumisesta vuositasolla. Työhön kuuluu seurata ja arvioida valvonnan toteutumista, antaa ohjausta ja neuvontaa asiakkaille ja palveluntuottajille, sekä tuoda esille kehittämisehdotuksia.

Tehtävässä edellytetään valvonnan ja siihen liittyvän lainsäädännön osaamista, sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisten kokonaisuuksien hallitsemista, joustavuutta ja valmiutta eri työtehtäviin, hyviä vuorovaikutustaitoa sekä kykyä ja innostusta kehittyä työssään.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän aloitus sopimuksen mukaisesti.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen