Sosiaalityöntekijän virka lastensuojelussa

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana sosiaalityöntekijän virka lastensuojelussa.

Seinäjoella sosiaalityöntekijänä voit kehittyä ja kasvattaa osaamistasi vaativassa asiantuntijatehtävässä.
Lastensuojelun avohuollon työ toteutetaan tiimimallissa, jossa on kymmenen sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä hyvin tavoitettavana lähijohtajana. Työparityöhön saa lisäksi tukea systeemisestä asiakastiimistä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja on voimassa toistaiseksi. Viran alkusijoituspaikka on lastensuojelun avohuollossa, jossa työryhmä on empaattinen, työntekoa tukeva ja kannustava. Tilanteisiin sopivaa huumoria pidämme hyvinvoinnin vuoksi tärkeänä.

Erittäin vaativa tehtävänkuva on huomioitu palkkauksessa. Kelpoisuusehdot täyttävälle sosiaalityöntekijälle maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa 3698,98e/kk (sisältää työn vaativuuden arvioinnista 10 %:a). Myös tilapäinen resurssivajelisä (6 %) on käytössä määrätyin ehdoin, mikä nostaa palkan tällä hetkellä 3920,92 euroon. Lisäksi palkkausta voidaan vielä tarkistaa vuoden sitoutumisehdon ja hankitun lisäkoulutuksen jälkeen, (100 eurolla kuukaudessa).

Työryhmätyönohjaus on säännöllistä ja henkilöstölle on tarjota kohdennettuja täydennyskouluttautumismahdollisuuksia.

Seinäjoen kaupungissa lapsiperheille on vanhemmuuden ja läheisverkoston tueksi järjestettävissä monenlaista palvelua ja toimintaa. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tarpeisiin kyetään lisäksi monialaisessa yhteistyössä järjestämään vaativiakin palveluja.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityön opiskelijoiden hakemukset otetaan huomioon sosiaalihuollon ammattihenkilölain määräysten mukaisesti. Opintojen loppuunsaattamista tuetaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Seinäjoki on savuton työpaikka.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen