Sosiaalityöntekijän virka ikäihmisten palveluissa

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ikäihmisten palveluiden tulosyksikössä on avoinna sosiaalityöntekijän virka 1.2.2021 alkaen. Gerontologisen (vanhustyön) sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia edistäviä olosuhteita ja toimintakykyisyyttä painottuen jo palvelutarpeiden varhaiseen vaiheeseen. Asiakkaina ovat pääasiassa ikäihmiset, heidän perheensä ja läheiset.

Sosiaalityöntekijä sijoittuu fyysisesti Ikäihmisten asiakasohjausyksikköön, Ikäkeskukseen. Asiakasohjausyksikössä annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tehdään palvelutarpeiden arviointia ja niiden pohjalta asiakassuunnitelmia ja päätöksiä asiakkaiden palveluista. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa korostetaan asiakkaan kokonaisvaltaista tilannearviointia ja niihin etsittäviä ratkaisuprosessia Sosiaalityöntekijä osallistuu palvelutarpeiden arviointiin osana moniammatillista työryhmää antamalla konsultaatio apua ja tekemällä tarvittaessa kotikäyntejä. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä aikuissosiaalityöntekijöiden ja muun verkoston kanssa.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Hakijalta edellytetään yhteistyökykyä toimia monialaisissa verkostoissa ja halua kehittää omaa osaamistaan ja työaluettaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Työtehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Koeaika 6 kk.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen