Sosiaalityöntekijän virat lapsiperhesosiaalityössä

Avoinna oleviin virkoihin haetaan sosiaalityön osaajia. Virat täytetään vuoden 2021 alussa tai sovitusti.

Lapsiperheiden sosiaalityössä käsitellään kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset, laaditaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi sekä toteutetaan suunnitelmallista sosiaalityötä lapsiperheissä. Koko tiimi on kokonaisuudessaan viidentoista viranhaltijan kokoinen. Tiimin kokonaisvastuun kantaa vastaava sosiaalityöntekijä.

Kaupungin oma perhetyö on tiivis osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja.

Työntekijän tukena työpari- ja esimiestyön lisäksi ovat säännöllinen työnohjaus, lastensuojelun konsultaatiot, asiantuntijaryhmä sekä laaja ja kattava monialainen viranomaisverkosto. Työtilamme sijaitsevat Aalto-keskuksessa. Etätyömahdollisuus on käytössä työ- ja asiakastilanteen niin salliessa. Asiakkaille on tarjota monipuolista ja monialaista palvelua erilaisiin vaativiinkin perhetilanteisiin.

Hakijan osalta arvostamme kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oma auto on tarpeen työssä.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityön opiskelijoiden hakemukset huomioidaan edellä mainitun lain ehtojen täyttyessä. Opiskelujen loppuun saattamista lopputyön osalta tuetaan työssäoloehdon täyttyessä.

Palkkaus lapsiperheiden sosiaalityössä on kunta-alan työehtosopimuksen mukainen ja kilpailukykyinen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen