Sosiaalityöntekijän virat lapsiperhesosiaalityössä

Lapsiperhesosiaalityöhön haetaan sosiaalityöntekijöitä kahden työntekijän siirtyessä syksyllä osa-aikaiseen työhön. Tarve on useammalle työntekijälle, mahdollisuus tehdä työtä myös 50 % työajalla. Työ alkaa syyskuussa tai sopimuksen mukaan.

Lapsiperhesosiaalityössä käsitellään saapuneet lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuollon tarpeessa olevista lapsista, sekä tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Lisäksi lapsiperhesosiaalityössä järjestetään sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Työnkuvat on eriytetty siten, että sosiaalityöntekijät työskentelevät joko palvelutarpeen arviointi- tai asiakkuuspainotteisesti. Tiimissä on johtava sosiaalityöntekijä ja 13 sosiaalityöntekijän virkaa. Lisäksi tiimissä työskentelee neljä sosiaaliohjaajaa, joten työntekijöillä on vahva ammatillinen tuki työlleen. Kaupungin oma perhetyö on käytettävissä sekä arvioinneissa, että sosiaalihuollon asiakkuuksissa.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Huomioimme hakuprosessissa myös sijaispätevät opiskelijat.

Palkkaus lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa on 3726, 80 € kelpoiselle sosiaalityöntekijälle (100 % työaika). Tällä hetkellä on käytössä myös kuuden prosentin tilapäinen rekrylisä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote sekä Valviran laillisuustodistus. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen