Sosiaalityöntekijän viisi virkaa lapsiperhetyöhön

Kaupunginvaltuusto on perustanut 1.9.2021 lukien viisi uutta sosiaalityöntekijän virkaa. Virkasuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Lapsiperheiden sosiaalityössä käsitellään kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuollon tarpeessa olevasta lapsesta, laaditaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi sekä toteutetaan suunnitelmallista sosiaalityötä lapsiperheissä. Kaupungin oma perhetyö on tiivis osa lapsiperheiden sosiaalityötä.

Työntekijän tukena ovat tiimin- ja esihenkilötyön lisäksi säännöllinen työnohjaus, konsultaatiot, asiantuntijaryhmä sekä laaja ja kattava monialainen viranomaisverkosto.
Hakijan osalta arvostamme kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oma auto on tarpeen työssä.

Tällä hetkellä lapsiperhesosiaalityön tiimissä on 7 sosiaalityöntekijää ja 4 sosiaaliohjaajaa. Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan kehittämään ja tekemään sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä porukkaan, jossa on monipuolista kokemusta ja osaamista, kehittämismyönteinen esihenkilö sekä huiput työkaverit. Auki olevat virat sijoittuvat sekä arviointi- että asiakkuustyöhön.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Palkkaus lapsiperheiden sosiaalityössä on 3464,95 euroa ja tva 10 %:a. Palkkauksessa on huomioitu tehtäväkohtainen työn vaativuustaso. Kelpoisuusehdot täyttävällä on lisäksi mahdollisuus hakea vuoden virkasuhteen ja lisäkoulutuksen jälkeen palkan lisäosaa (100 €/ kk). Tällä hetkellä käytössä on myös 6 % ns. rekrylisä peruspalkkaan, mikä on tässä otettu huomioon. Tämä poistuu kun kaikki virat on täytetty kelpoisuusehdot täyttävillä sosiaalityöntekijöillä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen