Sosiaalityöntekijän sijaisuus lapsiperhetyöhön

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on haettavana sosiaalityöntekijän sijaisuus lapsiperhetyössä.

Määräaikainen virkasuhde alkaa sovitusti. Määräaikaisuuden kesto on noin seitsemän kuukautta. Tehtävä sijoittuu palvelutarpeen arviointiin.

Työntekijän tukena työpari- ja esihenkilötyön lisäksi ovat säännöllinen työnohjaus, konsultaatiot, asiantuntijaryhmä sekä laaja ja kattava monialainen viranomaisverkosto. Kaupungin oma perhetyö on tiivis osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja.

Hakijan osalta arvostamme kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oma auto on tarpeen työssä.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijat voidaan ottaa hakemuksissa huomioon em. lainsäädännön tilapäisyyttä koskevien ehtojen täyttyessä.
Palkkaus lapsiperheiden sosiaalityössä on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) tarkoittama rekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen