Sosiaalityöntekijä

Seinäjoen terveyskeskuksessa/ psykologi- ja perheneuvontapalveluissa on haettavana 21.12.2021 klo 15.00 mennessä:
Sosiaalityöntekijän toimi

Psykologi – ja perheneuvontapalvelut toimii terveydenhuollon yksikössä, jossa toimii 14 psykologia ja 2 sosiaalityöntekijää.
Sosiaalityöntekijä toimii kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävissä. Työnkuva on monipuolista perhe- ja parisuhteiden neuvontaa, ohjausta, tutkimusta sekä hoitoa. Asiakastyö sisältää yksilö-, työpari- ja verkostotyötä sekä ryhmätoiminnan ohjaamista. Perheneuvolatyö tehdään osittain työpari- ja tiimityönä. Kasvatus- ja perheneuvonta on kokonaisuutena myös osa moniammatillista perhekeskustoimintaa.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja Valviran laillistus. Painotamme sopivuutta tehtävään.

Palkkaa ja työehtoja koskevat muut määräykset SOTE- sopimuksen mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan/Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä § 7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Hakemukset liitteineen ti 21.12.2021 klo 15.00 mennessä: Kuntarekryn kautta (397673) tai Seinäjoen terveyskeskus, johtava ylilääkäri Tiina Perä, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki. Hakemukseen liitetään keskeiset työ- ja opintotodistukset PDF- tiedostona. Yksittäisen liitteen koko 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen