Sosiaalityöntekijä vammaispalveluihin

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen vammaispalveluissa on tilaa vakituiselle sosiaalityöntekijälle. Jos olet henkilö, joka haluaa uusia haasteita työuralleen osana ammattitaitoista ja kehittyvää tiimiä, niin hae meille töihin! Työyhteisössämme on tilaa myös koulutukseen ja itsensä kehittämiseen kasvavassa kaupungissamme!

Vammaispalveluissa ohjataan, neuvotaan ja tuetaan vammaisia henkilöitä palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja käsitellään vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisia hakemuksia. Työtä tehdään osana sosiaalipalvelujen moniammatillista verkostoa. Sosiaalityöntekijän tehtäväkenttään kuuluu mm. omaishoidontuen palvelutarpeen arviointi- ja kartoitus vammaispalvelun asiakkaiden kohdalla, erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi-, neuvonta- ja palveluohjaus.

Pätevyysvaatimuksena virkoihin on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015 § 7) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Hakijalta edellytetään kehitysvamma- ja vammaisalan tuntemusta, omaishoidontuen lainsäädännöllistä perehtyneisyyttä sekä sosiaalityön työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Työ edellyttää yhteistyökykyä toimia monialaisissa verkostoissa, halua kehittää omaa työaluettaan, hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä työotetta. Viranhaltijoillamme on säännöllinen työnohjaus ja mahdollisuus sopimuksen mukaan tehdä etätöitä.

Palkkaus KVTES:n mukainen sisältäen työnvaativuuden arvion +5 %. Lisäksi palkassa huomioidaan kahden vuoden määräaikainen rekrytointilisä +5 %.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Työtehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kk.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen