Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan aikuissosiaalityön yksikkö hakee vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata alle 30-vuotiaiden aikuisten sosiaalihuollon yleisistä palvelutehtävistä ja toimeentulotukiasioista.

Aikuissosiaalityön yksikössä työskentelee 2 sosiaalityöntekijän lisäksi 4 sosiaaliohjaajaa ja etuuskäsittelijä. Sosiaalityöntekijä toimii alle 30-vuotiaiden tiimissä asiakasasioista vastaavana työntekijänä ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijänä. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu sosiaalihuollon päätösten lisäksi mm. palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmien laatiminen. Tehtävänkuvaan kuuluvat asiakastyön lisäksi myös rakenteellinen sosiaalityö, erilaiset asiantuntijatehtävät ja verkostotyö. Tehtävässä edellytetään verkostotyön osaamista ja hyvää yhteistyötaitoa. Aikuissosiaalityö toimii monialaisessa yhteistyöverkostossa.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme! Tarjoamme ammatillisen työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittämiseen. Yksikössä on mahdollisuus työnohjaukseen. Arvostamme kokemusta perussosiaalityön tehtävistä sekä sosiaalihuollon asiakastyön osaamista. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityön opiskelijoiden hakemukset otetaan huomioon sosiaalihuollon ammattihenkilölain määräysten mukaisesti.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen