Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana sosiaalityöntekijän virka aikuissosiaalityön yksikössä.

Aikuissosiaalityössä vastataan toimeentulotuen, asumisen, taloussosiaalityön, kotona asumisen ja osallisuuden tukemisen tarpeisiin. Perussosiaalityö on jaettu ikäryhmän mukaan kahteen eri tiimiin; yli ja alle 30-vuotiaat. Molemmissa tiimeissä työskentelee sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajia. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu tiimivastuun lisäksi palvelutarpeen arviointia, palveluiden järjestämistä sekä asiakassuunnitelmat ja asiakkuuden toteuttamisen kokonaisuus. Sosiaalityöntekijä toimii vastuutyöntekijänä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Työ on verkostomaista. Arvostamme sosiaalityön asiakastyön osaamista ja työkokemusta sosiaalihuollon eri tehtävistä sekä kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Joustavuus on eduksi. Oma auto on tarpeen työssä.

Tervetuloa työtiimiin, joka toimii kehittävällä ja tutkivalla työotteella. Rakenteellisen työn näkökulma on läsnä. Teemme opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopisto-opetuksen kanssa ja osallistumme kehittämishankkeisiin.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen