Sosiaaliohjaajan virka aikuissosiaalityössä

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan aikuissosiaalityön yksikkö hakee vakituiseen virkasuhteeseen sosiaaliohjaajaa. Aikuissosiaalityön yksikkö vastaa työikäisen väestön yleisiin sosiaalihuollon ja toimeentulotuen tarpeisiin.

Aikuissosiaalityön yli 30-vuotiaiden tiimissä työskentelee 1 sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijä toimii tiiminsä asiakasasioista vastaavana työntekijänä ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen asiakastyö; palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien laatiminen, tuki- ja palvelupäätösten tekeminen sekä ohjauksellinen asiakastyö.

Tehtävänkuvaan kuuluvat asiakastyön lisäksi myös asiantuntijatehtävät ja toiminta yhteistyöverkostoissa. Tehtävässä edellytetään vuorovaikutustaitoja, asiakastyön ja verkostotyön osaamista sekä yhteistyökykyä. Sosiaaliohjaaja tekee viranhaltijapäätösten lisäksi ohjauksellista asiakastyötä ja osin sosiaalista kuntoutusta. Palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tarjoamme ammatillisen ja osaavan työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittämiseen. Arvostamme kokemusta perussosiaalityön tehtävistä sekä sosiaalihuollon asiakastyön osaamista. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sosionomi AMK.
Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka. Koeaika 6kk.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen