Sosiaaliohjaaja, päihdepalvelut riippuvuusklinikka

Seinäjoen kaupungin päihdepalveluissa on avoinna sosiaaliohjaaja virka Riippuvuusklinikalla uusissa Mahdollisuuksien talon tiloissa.

Riippuvuusklinikalla tuetaan asiakasta kuntoutumaan riippuvuudestaan erilaisin psykososiaalisin menetelmin. Palveluihin kuuluu myös mahdollisuus päihteidenkäytön lopettamiseen tukeminen avokatkaisun -ja vieroitushoidon keinoin.
Näiden lisäksi palveluihimme kuuluvat korvaushoito, laitoskuntoutusarvioinnit ja -ohjaukset sekä ajokykyseuranta.
Riippuvuusklinikalla toimitaan kolmessa työryhmässä, joista kyseessä oleva työtehtävä kohdentuu päivittäisiin palveluihin. Päivittäisten palveluiden työryhmässä on tällä hetkellä vastaava sairaanhoitaja, 3 sairaanhoitajaa, 2 lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja ja yhteisöohjaaja.

Sosiaaliohjaajan virkaan haetaan kehittämismyönteistä, oma-aloitteista päihdehuollon osaajaa. Työhön soveltuvan ominaisuuksiin kuuluvat joustavuus, sopeutumiskyky erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin sekä hyvät taidot toimia niin työyhteisössä kuin itsenäisestikin. Tehtävänkuva on uusi, jota saa olla itse kehittämässä. Työtehtävä sisältää palvelutarpeen arviointia, moniammatillista työskentelyä, kotikäyntityötä, yhteistyötä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä eri toimijoiden kanssa. Tärkeinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys ja ihmisyyden kunnioittaminen. Eduksi katsotaan alaan soveltuvat lisäkoulutukset.

Tarjoamme sinulle Seinäjoen kaupungin liikunta- ja kulttuuriedut sekä työn, jossa sinulla on mahdollisuus kuulua kokeneeseen työyhteisöön, haastaa itsesi ja tehdä tärkeää työtä omalla persoonallasi.

Koulutusvaatimus on ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomi AMK tutkinto ja ammattihenkilörekisteröinti on esitettävä. Työaika on 37,75h/vko

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen