Sairaanhoitajan sijaisuus, osasto M3

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana sairaanhoitajan sijaisuus kaupunginsairaalan psykogeriatrisella osastolla (M3).

Kaupunginsairaalan osasto M3 on psykogeriatrinen osasto, jossa hoidetaan pääasiassa käytösoireisia muistihäiriöpotilaita. Osastolla on 27 sairaansijaa ja osasto jakautuu kahteen toiminnalliseen soluun: 12-paikkaiseen A-soluun ja 15-paikkaiseen B-soluun. Hoitajat toimivat molemmissa soluissa.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen sairaanhoitajan laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja sairaanhoitajan tutkinto. Myös sairaanhoitaja opiskelijat huomioidaan (yli 140 op).

Hakijalta toivotaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta ja työkokemusta osaston toiminnan luonteen mukaisesta hoitotyöstä. Lisäksi hakijalta edellytetään lääkehoidon koulutusta (LOVe tai vastaava) terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisvaatimusten mukaisesti. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Sairaanhoitajan työ on kolmivuorotyötä. Seinäjoen terveyskeskus toimii opetusterveyskeskuksena. Kaupunginsairaala on savuton sairaala.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja haettavana olevan sijaisuuden osalta antaa:
osastonhoitaja Sanna Yli-Kortesniemi, p. 044 425 5523, sanna.yli-kortesniemi@seinajoki.fi

Sijaisuutta haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen