Sairaanhoitajan sijaisuus, Myllyranta

Sairaanhoitaja määräaikaiseen sijaisuuteen Myllyrantaan

Meillä asuu 36 ikäihmistä kodinomaisessa ympäristössä Ranta-ja Niittykodeissa. Osalla meistä on muistisairauksia. Tarvitsemme tukea ja apua päivittäisissä toimissamme. Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa pitkään sijaisuuteen. Toivomme, että saamme meidän hoitoomme motivoituneen sairaanhoitajan meitä avustamaan, kuntouttamaan ja tuomaan päiviimme myös yhteisöllistä ja virikkeellistä sisältöä.

Haemme joukkoomme myönteisen vanhuskäsityksen omaavaa, laaja-alaisesta työstä kiinnostunutta sairaanhoitajaa. Erityisesti arvostamme perehtymistä muistisairauksiin ja sitoutumista kuntouttavaan työotteeseen. Odotamme hakijalta hyvän ammattitaidon lisäksi joustavuutta, luovuutta ja kykyä itsenäiseen asiakastyöhön. Arvostamme myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, iloista mieltä ja innokkuutta kehittää toimintaamme. Sairaanhoitajalta edellytetään myös hyviä kliinisiä hoitotyön taitoja. Työ on päivätyötä ma-pe.

Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen työn sekä itseään kehittävän työyhteisön. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja sairaanhoitajan tutkinto. Edellytämme Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja ajalla 1.1.-31.12.2022 48a §:n mukaista rokotussuojaa sekä LOVe lääkehoidon osaamista.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen