Ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen, Simunan päiväkoti

Haemme ruoka- ja siivouspalveluille ruokapalvelutyöntekijää Simunan päiväkodin keittiölle. Toimi on määräaikainen ajalle 29.7.2024 – 1.6.2025.

Ruokapalvelutyöntekijän määräaikainen toimi Ruoka- ja siivouspalvelut -yksikössä

Haemme ruoka- ja siivouspalveluille ruokapalvelutyöntekijää Simunan päiväkodin keittiölle. Toimi on määräaikainen ajalle 29.7.2024 – 1.6.2025.

Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu palvelukeittiön perustehtäviä mm. aamupalan valmistusta, tavaran vastaanot-toa, omavalvontatehtäviä, astiahuoltoa ja asiakaspalvelutehtäviä.

Pätevyysvaatimuksena on ravintola- ja cateringalan perustutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja hygieniapas-si. Työssä vaaditaan yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. Aikaisempi keittiötyön kokemus kat-sotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Työaika on ma – pe klo 7-16 välisenä aikana. Noudatamme neljän (4) kuu-kauden koeaikaa.

Hakemukset on jätettävä viimeistään sunnuntaina 26.5. 2024 klo 15.00 sähköisesti www.kuntarekry.fi. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo. Haastattelut alkavat viikolla 22. Haastatteluun valittujen tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkin-to- ja työtodistukset.

Toimeen valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua valinnasta toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen