Resurssiopettaja

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa haetaan
Lintuviidan koululle resurssiopettaja (24 vkt) määräaikaisesti, ajalle 1.8.20-31.7.21.

Työnkuva sisältää erityisen ja tehostetun tuen sekä maahanmuuttajataustaisen oppilaiden ohjausta luokissa ja eriyttäen. Lisäksi työhön kuuluu perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä yhdessä luokanopettajien ja opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa.

Henkilö palkataan Koulutuksellisen tasa-arvon 2020-2021 hankerahoituksella. Tehtävään soveltuu luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan koulutuksella. Tehtävässä on hyötyä perhetyön tai esim. neuropsykiatrisen työn osaamisesta.

Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 19.7.2020 klo 23.59 mennessä.

Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista (ennen työssä aloittamista, jos mahdollista) esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lain edellyttämä rikosrekisteriote.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen