Psykologi

Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana

TERVEYSKESKUSPSYKOLOGIN TOIMI Isonkyrön terveysasemalle 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehdot: Laillistetun psykologin pätevyys.

Terveyskeskuspsykologin työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Asiakastyössä korostuvat aikuisten terapeuttiset ja tukea-antavat keskustelut, ohjanta ja konsultaatio. Neuvolaikäisten lasten osalta työhön kuuluvat psykologiset tutkimukset ja kehityksen tukemisen suunnittelu yhdessä lasten vanhempien, neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Mahdollista on myös osittainen työaika, jolloin tehtäväalue on sektorittainen: joko neuvolaikäisten lasten ja perheiden kanssa tehtävä työ tai aikuisten mielenterveystyö.

Toimi kuuluu terveyskeskuksen psykologi- ja perheneuvontapalveluiden kokonaisuuteen, jossa toimii 14 psykologia ja 2 sosiaalityöntekijää. Tukena on siis laajempi ja kehittämisestä innostunut työyhteisö.

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen