Psykologi

Seinäjoen terveyskeskuksessa/ psykologi- ja perheneuvontapalveluissa on haettavana 21.12.2021 mennessä:

Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin toimi 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työ on monimuotoista tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä 0-12-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä parissa sekä äitiysneuvolan asiakkaiden kanssa . Psykologi toimii itsenäisesti, mutta myös osana moniammatillista tiimiä. Perheneuvolan psykologi antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa lapsille ja vanhemmille, edistää perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tekee tutkimuksia ja verkostotyötä sekä toimii asiantuntijana perheneuvolan tiimissä ja yhteistyöverkostoissa.

Toivomme, että olet oma-aloitteinen, aktiivinen ja joustava psykologi, joka innostuu uusien työmuotojen kehittämisestä. Arvostamme kokemusta ja tietotaitoa lapsen psykologisesta kehityksestä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden haasteista.

Työyhteisössä on mahdollisuus työparityöskentelyyn, työnohjaukseen ja lääkärin konsultaatioihin. Tule mukaan joukkoomme, jos haluat olla mukana tuottamassa asiakaslähtöistä, laadukasta ja monipuolista perheneuvolapalvelua!

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetuin lain (559/1994) mukainen psykologin laillistus. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Virkaan/Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä § 7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen ti 21.12.2021 klo 15.00 mennessä: Kuntarekryn kautta (397684) tai Seinäjoen terveyskeskus, johtava ylilääkäri Tiina Perä, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki. Hakemukseen liitetään keskeiset työ- ja opintotodistukset PDF- tiedostona. Yksittäisen liitteen koko 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen