Psykologi

SEINÄJOEN TERVEYSKESKUKSESSA / PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUISSA on haettavana 21.12.2021 mennessä:

PSYKOLOGIN TOIMI nuorten tiimissä 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työ on monipuolista tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä nuorten ja heidän perheidensä parissa. Työssä painottuu mielenterveyttä tukevat palvelut ja asiakastyö yksittäisten nuorten kanssa. Psykologi toimii opiskeluterveydenhuollon eri toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Tehtävään pätevyysvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys (laki 559/1994). Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti, yhteistyökykyä sekä taitoa toimia mm. moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Arvostamme kokemusta nuorten ja perheiden parissa työskentelystä. Työn tukena on kehittämismyönteinen, ammattitaitoinen ja innostunut työyhteisö. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme työnohjausta.

Valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Virkaan/Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä § 7).

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen ti 21.12.2021 klo 15.00 mennessä: Kuntarekryn kautta (397695) tai Seinäjoen terveyskeskus, johtava ylilääkäri Tiina Perä, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki. Hakemukseen liitetään keskeiset työ- ja opintotodistukset PDF- tiedostona. Yksittäisen liitteen koko 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen