Psykiatrinen sairaanhoitaja

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana ti 21.12.2021 klo 15 mennessä sairaanhoitajan toimi (suuntautuminen mielenterveystyöhön), avoterveydenhuolto.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja vaadittu suuntautuneisuus.
Sairaanhoitaja työskentelee osana vastaanoton tiimiä. Työ koostuu erilaisten ryhmien vetämisestä ja yksilövastaanottojen pitämisestä. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä §7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Seinäjoki on savuton työpaikka

Lisätietoja sairaanhoitajan toimesta antaa
osastonhoitaja Hilkka Keltto, p. 044 425 5374, hilkka.keltto@seinajoki.fi
osastonhoitaja Sirpa Syrjälä, p 044 425 5204, sirpa.syrjala@seinajoki.fi
hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää, p. 050 331 0866, marketta.maenpaa@seinajoki.fi

Toimia haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen