Perusopetuksen lehtorin sijaisuus HI/YH

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana
perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.1.-5.6.2021 Seinäjoen lyseolla.
Hakijan on täytettävä vuorotteluvapaalain tarkoittamat sijaista koskevat ehdot.
Haku laitetaan uudelleen auki, aiemmin hakeneet ovat haussa edelleen mukana.

Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 4.12.2020 klo 12:00 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen