Perusopetuksen lehtori (AI)

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

– perusopetuksen lehtorin virka (404065, äidinkieli ja kirjallisuus).
Alkusijoituspaikka Pruukin yhtenäiskoulu.

Virat täytetään vakinaisesti 1.8.2021 alkaen.
Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.
Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 7.3.2021 klo 23.59 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona

Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.
Vakituisissa viroissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen