Palomiehen virka

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos julistaa haettavaksi seuraavan viran:

Palomiehen virka, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, ensimmäinen sijoituspaikka: Ylistaron paloasema

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011 § 6) mukainen kelpoisuus ja BC-luokan ajokortti. Virkaan sisältyy velvollisuus tarvittaessa osallistua vapaamuotoiseen varallaoloon. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan savusukelluskelpoisuus.

Tehtävään valitun on esitettävä työnantajalle todistus terveydentilasta sekä huumausainetestistä ja annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.
Virkaan valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin viranhaltijaryhmää koskeviin työkykyä mittaaviin testeihin.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottamminen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työaika:
Työaika on yleistyöaika 38,25 h / vko. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen