Päihdepalvelujen johtajan virka

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on haettavana päihdepalvelujen johtajan virka 1.9.2021 alkaen.

Päihdepalvelut on yksi sosiaalityön tulosalueen viidestä tulosyksiköstä. Päihdepalvelujen johtaja vastaa tulosyksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä talouden seurannasta. Päihdeklinikka tarjoaa päihde- ja riippuvuushoitopalveluja sekä asumispalveluja. Päihdeklinikalla työskentelee 15 henkilöä ja toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: päivittäiset-, korvaushoito- ja erityispalvelut.

Päihdeklinikka vastaa myös yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa terveysneuvontapisteen toiminnasta. Päihdeklinikka on muuttamassa uuteen psykiatrian ja kuntoutuksen taloon (M-talo) loppuvuodesta. Päihdehuollon kokonaisbudjetti on n. 3 milj.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, alan tuntemus sekä tehtävän kannalta keskeisen lainsäädännön (sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki, päihdehuoltolaki) tuntemus. Hakijalta edellytetään esimieskokemusta sekä päihdehuollon palvelujen vankkaa tietämystä sekä kehittämisosaamista.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen