Päätoiminen tuntiopettaja (KO)

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

– perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (408510, kotitalous).
Alkusijoituspaikka Pruukin yhtenäiskoulu.

Täytetään vakinaisesti 1.8.2021 alkaen.
Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.
Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 7.3.2021 klo 23.59 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona

Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.
Vakituisissa viroissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

www.seinajoki.fi
www.toihinseinajoelle.fi
www.avaruudenpaakaupunki.fi
www.facebook.com/sjkkaupunki
www.twitter.com/Sjkkaupunki
www.linkedin.com/company/city-of-seinajoki
www.youtube.com/seinajoenkaupunki
www.instagram.com/sjkkaupunki

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen