Osastonhoitajan virka

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana ke 17.8.2022 klo 15 mennessä osastonhoitajan virka, suun terveydenhuolto. Viran vastaanotto 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai virkaan soveltuva
ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen hallinnon koulutus
tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan koulutus. Lisäksi hakijalta edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja vastaavien tehtävien hoitamisesta. Valinnassamme painotamme suun terveydenhuollon koulutusta ja hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä oman työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja edellytämme tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojaa sekä virkaan valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 7§). Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat vt. osastonhoitaja Sirpa Koski-Säntti, p.(06) 425 5405, 044 425 5405, sirpa.koski-santti@seinajoki.fi ja johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen, p. 06 425 5400, 044 425 5401, marko.korhonen@seinajoki.fi

Virkaa haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen