Osastonhoitajan virka

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana 10.7.2022 klo 15 mennessä osastonhoitajan virka, alkusijoituspaikkana kaupunginsairaalan kuntoutusosasto (osasto Y1).

Pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen hallinnon koulutus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan koulutus. Lisäksi hakijalta edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja vastaavien tehtävien hoitamisesta. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä oman työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä §7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa hoitotyön johtaja Marita Kojola, p.044 425 5306, marita.kojola@seinajoki.fi

Virkaa haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen