Ohjaajan toimet, Törnävän puisto

Seinäjoen kaupungilla on haettavana kaksi (2) ohjaajan tointa sijaishuollon laitospalveluissa, ensisijainen sijoitus lastensuojelulaitos Törnävän puistossa.

Lastensuojelulaitos Törnävän Puiston tehtävänä on tuottaa ympärivuorokautista lastensuojelupalvelua, joka on suunnattu pääsääntöisesti 9-17 -vuotiaille seinäjokelaisille nuorille. Nuoret voivat tulla laitokseen joko avohuollon- tai kiireellisen sijoituksen kautta. Törnävän puistossa on kolme osastoa, yhteensä 20 asiakaspaikkaa. Vahvistamme toiminnassamme lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja iänmukaista toimintaa ja itsenäistymistä. Arjessa toimimme säännöllistä elämänrytmiä ja turvallisia rajoja toteuttaen. Arjen rytmittyessä myös nuoren muun elämän hallinta helpottuu.

Toimintamme lähtökohtana on vahva yhteistyö lapsen vanhempien ja läheisten kanssa, tavoitteena koko perheen yhteinen ja myönteinen muutos. Perhetyötä tehdään yhdessä lapsen omaohjaajien ja perhetyöntekijän kanssa. Perhetyössä tavoitteena on tukea perheiden omaa elämänhallintaa ja olemassa olevien voimavarojen käyttöönottoa sekä arjessa selviytymistä. Perhetyössä tavataan lapsen vanhempia, lasta ja perheen muuta läheisverkostoa. Perhetyö voi olla muun muassa vanhemmuuden tukemista, lapsen kasvatuksen tai hoidon ohjaamista. Tapaamisia järjestetään perheen kotona, laitoksen toimitiloissa ja erilaisissa aktiviteeteissä lähialueilla.

Kelpoisuusehtona ohjaajan toimeen on sosionomi AMK-tutkinto, valinnassa otetaan huomioon myös valmistumassa olevat opiskelijat.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työ on vuorotyönluonteista jaksotyötä . Työssä ajokortti välttämätön. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshoitajan todistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 504/2002).
Koeaika on 6kk.

Haastatteluja tehdään jo hakuajan kuluessa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen