Nuoriso-ohjaaja, vuorotteluvapaan sijainen

Nuorisopalvelut hakee

nuoriso-ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 19.4.-15.10.2021.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on
– ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
– vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu Peräseinäjoen nuorisotilan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä nuorten ja tilan muiden ohjaajien kanssa, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, leiritoiminta, sekä moniammatillinen yhteistyö (mm. koulut, järjestöt, seurakunta, lastensuojelu).

Kesäaikana nuoriso-ohjaaja työskentelee liikenne – ja fiilispuistossa osallistuen toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Työ on toiminnallista ja vaatii positiivista asennetta sekä säänkestävyyttä.

Tarjoamme haastavaa ja monipuolista työtä, jossa sinulla on työyhteisö tukenasi. Edellytämme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ohjaustaitoja, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta työajoissa. Eduksi katsotaan kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä, nuorten kohtaamisen taito, joka näkyy läsnäolossasi.
Nuoriso-ohjaajan työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä ja tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Nuoriso-ohjaajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on vähintään nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen