Matemaattisten oppiaineiden tuntiopettaja

Haemme Pruukin yhtenäiskoululle perusopetuksen matemaattisten oppiaineiden tuntiopettajaa

Haemme ensi lukuvuodeksi Pruukin yhtenäiskoululle päätoimista matemaattisten aineiden tuntiopettajaa ajalle 1.8.2024-31.7.2025
Historian opetuksen osaaminen katsotaan eduksi.

Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 31.5.2024 klo 15:00 mennessä.
Hakua jatketaan, aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat sekä CV liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava
-hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
-lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen