Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (KO ja TT)

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

perusopetuksen määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (408482, kotitalous, terveystieto),
Seinäjoen lyseolla ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.
Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 9. 5.2021 klo 23:59 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.
Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen