LVIA valvoja

Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toimitilat -tulosalueen rakennuttamisen tulosyksikköön haetaan itsenäiseen ja vastuulliseen tehtävään LVIA-valvojaa.
Pääasiallisena tehtäväkenttänä on toimia talonrakennushankkeiden alansa työmaavalvojana, sisältäen tehtäviä kattavasti rakennusten hankevaiheesta elinkaaren aikaisiin rakennuttamisen ja ylläpidon asiantuntija tehtäviin.
Meillä työssä ei tarvitse urautua vain valvontaan, vaan pystymme tarjoamaan laajan ja vaihtelevan kirjon alan asiantuntijatehtävässä. Tehtävien aloittamisen sisältöä ja painotuksia tarkennetaan valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella.
Tehtävän ammattitaitoinen hoitaminen edellyttää aktiivista toimialan kehityksen seuraamista jatkuvalla oppimisella, koulutuksilla ja työkokemusta kartuttaen.
Tehtävien sisältöön tulee kuulumaan perustehtävien lisäksi tarvittaessa vaihtelevasti ja työtilanteen mukaan esimerkiksi:
-Suunnittelun ohjaus ja tarkastaminen, tietomalleja sekä 3D aineistoa hyödyntäen. Pääosa suunnitteluista teetetään konsulteilla, mutta tehtävään voidaan liittää myös omaa alan suunnittelua.
-Urakoiden sekä konsulttien kilpailutus, sopimusten ja päätösesitysten laatiminen, hankintalain ja kaupungin säännöstön mukaisesti.
-YSE- ja kaupallisten asiakirjojen hallinta.
-Kaupungin omana- tai puiteurakoitsijan työnä toteutettavissa pienissä projekteissa tapauskohtaisesti KVV- ja IV-työnjohtajan / vastaavan työnjohtajan tehtävät.
-Pienissä LVIA-painotteisissa projekteissa joissa muu rakentaminen on vähäisempää, tapauskohtaisesti hankkeen rakennuttamis-, työturvallisuuskoordinaattorin- ja verottajailmoitustehtävät.
-Järjestelmien kunto- ja elinkaarikartoitukset, yllä- ja kunnossapitokohteiden alan asiantuntijapalvelut
-Toimia tarvittaessa, esimerkiksi oman työn kohteisiin palkattaville henkilöille tai alan harjoittelijoille esihenkilönä.
Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään LVI- alan insinöörin tai aikaisempi -teknikon tutkinto sekä riittäväksi katsottava kokemus alan tehtävistä.
-Hakemus toimitetaan sähköisesti 08.12.2023 klo 10:00 mennessä http://www.kuntarekry.fi kautta.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Tehtävien hoito vaatii oman auton käyttöä. Työsuhde voidaan aloittaa välittömästi kunnallisten päätösten mukaisesti tai sopimuksen mukaan kohtuullisessa ajassa. Valittavan on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen