Lupainsinööri

Seinäjoen kaupungin Rakennusvalvonta julistaa haettavaksi lupainsinöörin viran, joka täytetään 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lupainsinöörin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu rakennusvalvonnan viranomaistehtävät, rakennuslupahakemusten käsittely, katselmukset, rakentamisen ohjaus, neuvonta ja valvonta Seinäjoen kaupungissa Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön tehtäväjaon mukaisesti.

Seinäjoen rakennusvalvonta on siirtynyt sähköiseen asiointiin keväällä 2019.

Lupainsinöörin viran kelpoisuusehtona on Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukaisen pätevyyden täyttävä rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Edellytämme lisäksi asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tietotekniikan hallintaa.

Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Hakijalle katsotaan eduksi Maankäyttö- ja rakennuslain, – asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten ja asetusten tunteminen, kokemus rakennussuunnittelutehtävistä sekä energiamääräysten tuntemus ja kokemus rakennusvalvonnan sähköisistä asiointijärjestelmistä ja arkistoinnista.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät teknisten sopimuksen mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus TS mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa pe 29.1.2021 klo 16.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 329071) kautta.

Seinäjoki 18.12.2020
Rakennusvalvonta

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen