Luokanopettajan sijaisuus

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana
luokanopettajan viransijainen Kouran koululle ajalle 19.10.2020-5.6.2021.
Kyseessä on 1.-2. lk yhdysluokkaopetus.

Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.9.2020 klo 15.00 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.
Tehtävässä on 4 kk:n koeaika

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen