Luokanopettajan sijaisuus

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

perusopetuksen luokanopettajan opintovapaan sijaisuus ajalle 30.8.2021-4.6.2022
Pruukin yhtenäiskoulussa, 5. luokanopetus, musiikin opetusta ala- ja yläkoululaisille

Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.

Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 1.8.2021 klo 23:59 mennessä.
Hakuaikaa on jatkettu, kaikki aiemmin hakeneet ovat haussa mukana.

Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen