Luokanopettajan sijaisuus

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana
luokanopettajan viransijainen Toukolanpuiston koululle ajalle 29.1. -6.6.2021
Opetus 2. vuosiluokalle, sijaisuus jatkuu mahdollisesti syyslukukaudella.

Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.
Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 4.12.2020 klo 15.00 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen