Lastensuojelun sijaishuollon osaaja sosionomi AMK

Seinäjoen kaupunki hakee omaan lastensuojeluyksikköönsä, kauniille Törnävän alueelle, sijaishuollon osaajaa.
Laitoksessa on yhteensä 21 lapselle asuinpaikka ja kahdelle itsenäistä asumista aloittavalle nuorelle asumisharjoitteluasunnot. Laitos on perustason laitos, joissa sijoituksia on avohuollon, kiireellisen ja huostaanoton perustein, lapset ovat iältään noin 9 – 17 -vuotiaita. Lapset käyvät omissa kouluissaan ja harrastuksissaan. Lasten perheet ovat tiiviisti mukana ja perhetyön keinoin pyritään tukemaan perheitä ja löytämään ratkaisuja haasteisiin.

Haemme osaajaa haasteellisiin ja merkityksellisiin sijaishuollon tehtäviin. Toimintamme lähtökohtana ovat terapeuttisen laitoskasvatuksen periaatteet ja valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit.
Jos siis ajattelet, että työ sijaishuollossa perustuu turvallisiin suhteisiin lasten kanssa, jossa lapsen elämänkokemuksia ymmärretään laajasti ja perheen kanssa työskennellään tiiviisti ja avoimesti, saatat olla meidän työntekijämme. Työssäsi kykenet hyvään ja kehittyvään vuorovaikutukseen, dialogisuuteen ja reflektoit omaa tekemistäsi rohkeasti.

Haemme 1 ohjaajaa (sosionomi AMK). Kelpoisuusehtoina on Laki sosiaalialan huollon ammattihenkilöistä § 8. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä todistus terveydentilastaan, huumausainetestistä ja rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 504/2002).

Olemme savuton työpaikka.
Työ alkaa 1.8.2022 tai sovitusti sen jälkeen.

Ajatteletko sinä, että voisit olla meidän työntekijämme. Laita hakemus KuntaRekryyn 8.7.2022 klo 12 mennessä ja kerro edellä mainittujen lisäksi, mikä erityistaito tai kyky sinulla on.
Haastatteluja teemme jo hakuaikana.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen