Lähihoitaja

Seinäjoen terveyskeskuksessa on haettavana pe 27.5.2022 klo 15 mennessä lähihoitajan toimi, alkusijoituspaikkana Seinäjoen vastaanotot.

Pätevyysvaatimuksena lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja siihen liittyvän asetuksen (A564/94) mukainen pätevyys ja terveydenhuollon rekisteröinti.

Lähihoitajan toimenkuva on vastaanotolla monipuolinen ja laaja ja se kehittyy jatkuvasti. Vastaanotto toimii tiimiperiaatteella, olet yksi tiimin jäsenistä. Tehtävään sisältyy mm. hoidontarpeen arviointia, erilaisia toimistotehtäviä, potilaan ohjausta ja neuvontaa sekä toimenpiteissä avustamista.

Arvostamme hyvää tietotekniikan ohjelmien osaamista sekä organisointikykyä. Valinnassamme painotamme hakijan sopivuutta ko. tehtävään.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä §7). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Seinäjoki on savuton työpaikka.

Lisätietoja lähihoitajan toimesta antavat:
osastonhoitaja Sirpa Syrjälä, p 044 425 5204, sirpa.syrjala@seinajoki.fi
hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää, p. 050 331 0866, marketta.maenpaa@seinajoki.fi

Toimea haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Sähköiseen hakemukseen pitää liittää keskeiset työ- ja opintotodistukset (opintotodistuksesta tulee näkyä arvosanat) PDF-tiedostona, yksittäisen liitteen koko on enintään 1 Mt.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen