Koulukuraattori

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on kaksi

KOULUKURAATTORIN MÄÄRÄAIKAISTA TEHTÄVÄÄ

Tehtävien aloitus sopimuksen mukaan marraskuun 2021 aikana. Työt jatkuvat 31.12.2022 asti. Työtehtävät ovat uusia.

Ensimmäisen avoimeen tehtävään kuuluvat koulukuraattorin työtehtävät Hyllykallio, Kertunlaakson, Keski-Nurmon, Kouran ja Pohjan alakouluissa.

Toiseen avoimeen tehtävään kuuluvat koulukuraattorin työtehtävät Alakylän, Lintuviidan, Pajuluoman alakouluissa sekä Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulussa.

Koulut ovat alkusijoituspaikkoja, toimipisteet voivat muuttua oppilastilanteen ja työtarpeen mukaan.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalityön ammattilainen. Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, kiinnostusta moniammatilliseen opiskeluhuoltotyöhön ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä edellytetään sosiaalialan soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jonka lisäksi on suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Viransijaisuuteen valinta ei edellytä vastaavan kuraattorin kelpoisuutta.

Tehtävässä noudatetaan KVTES:n mukaista koulukuraattorin työaikaa. Kuraattorin viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Seinäjoen kaupungin henkilöstöjaoston vahvistaman päätöksen mukaisesti.
Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Hakemukset: Kuntarekryn kautta tiistaina 26.10.2021 klo 23.59 mennessä.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset liitetään hakemukseen. Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua valinnan tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä ajantasainen rikosrekisteriote. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen