Kalustonhoitajan toimi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos julistaa haettavaksi seuraavan toimen:

Kalustonhoitajan toimi, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, ensimmäinen sijoituspaikka: Peräseinäjoen paloasema.

Kalustonhoitajan toimeen ei ole Pelastuslain edellyttämää kelpoisuusvaatimusta.
Hakijalta edellytetään savusukelluskelpoisuutta. Ryhmänjohtajankoulutus luetaan hakijalle eduksi.

Toimeen valitun on esitettävä työnantajalle todistus terveydentilasta sekä huumausainetestistä ja annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.
Toimeen valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin viranhaltijaryhmää koskeviin työkykyä mittaaviin testeihin.
Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimen vastaanottaminen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työaika:
Työaika on yleistyöaika 38,25 h / vko. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen