Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja toimii konsernipalveluiden henkilöstöpalvelut tulosalueen johtajana ja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Henkilöstöpalvelut muodostuvat seuraavista tulosyksiköistä:
– henkilöstöhallinto
– työhyvinvointipalvelut

Henkilöstöjohtajan tehtävänä on:
– kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan koordinointi
– henkilöstösuunnittelu
– virka-ja työehtosopimusten edellyttämä neuvottelu- ja sopimustoiminta
– tulosalueen asioiden valmistelu, päätösten täytäntöönpano ja tiedottaminen
– työhyvinvointipalveluiden kehittäminen
– työsuojelun ja työturvallisuuden kehittäminen
– johtaa henkilöstöhallintoa tulostavoitteiden saavuttamiseksi

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto. Hakijalle luetaan eduksi laaja-alainen henkilöstöasioiden tuntemus sekä kokemus vaativista johtamistehtävistä. Arvostamme kykyä kehittää henkilöstöpalvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä näyttöjä onnistuneesta henkilöstöpalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana.

Virka tulee vastaanottaa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen