Geronomin sijaisuus kotikuntoutustiimissä

Oletko Sinä etsimämme geronomi määräaikaiseen tehtävään kotihoidon kotikuntoutustiimiin? Määräaikaisuus 30.9.2021 asti, mahdollisesti jatkuen.

Tarjoamme sinulle työn, johon pystyt itse vaikuttamaan. Toiminta on täysin uutta ja toimintamallit rakennetaan tiimin kanssa. Pääset kokeilemaan ideoitaisi käytännössä ja kehittämään kotihoitoa!

Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kuntoutuminen osastojakson jälkeen kotiympäristössä. Terveyskeskussairaalasta kotiutuvat kotihoidon uudet asiakkaat tulevat kotikuntoutuksen kautta ennen kuin siirtyvät kotihoidon alueelle.

Tiimi toimii moniammatillisesti jokaisen työntekijän ammattitaitoja hyödyntäen. Kotikuntoutustiimin tarjoama hoito on aina määräaikaista. Asiakkaat tulevat tiimiin nopealla tempolla, mutta jatkavat hoitopolkuansa tiimistä alueelle heti, kun eivät enää hyödy kotikuntoutustiimin tarjoamassa tehostetusta kotihoidosta (1-6pv). Tarvittaessa asiakasta tehokuntoutetaan tiimissä määräajan. Asiakkaiden hoitamisessa keskeisessä roolissa ovat kuntouttava työote jokaisessa päivittäisessä toiminnossa ja kinestetiikan hyödyntäminen liikkumisen tukemisessa. Kuntouttavan työotteen toteuttamiseen varataan asiakkaalle riittävästi aikaa.

Kotikuntoutustiimi käynnistyi syksyllä 2020. Kotikuntoutustiimissä työskentelee kolme sairaanhoitajaa, kolme lähihoitajaa, fysioterapeutti, geronomi ja vastaava sairaanhoitaja. Aloittava geronomi on tiimissä uusi jäsen. Kotikuntoutustiimi toimii kahdessa vuorossa, viikon jokaisena päivänä. Kotikuntoutus on asiakkaan näkökulmasta tavoitteellista toimintakyvyn nostamiseksi ja ylläpitämiseksi rakennettua toimintaa. Kotikuntoutustiimissä korostuu moniammatillisen tiimityön merkitys.

Geronomin työ on 2-vuorotyötä sisältäen arki- ja viikonloppuvuoroja. Työssä menestyminen edellyttää joustavuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, valmiuksia liikkuvaan työhön, asiakaslähtöisyyttä, tiimityötaitoja, ikääntyneen asiakkaan sosiaalista osallisuutta tukevaa ja edistävää osaamista sekä vastuullista tapaa työskennellä. Työtehtävänäsi on vastaanottaa asiakkaita palveluiden piiriin, suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaiden tarvitsemaa tukea ja hoitoa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Kotikäyntien lisäksi työ sisältää toimistotehtäviä kuten asiakkaiden sisään kirjausta, hoitosuunnitelmien päivitystä ja jatkohoidon suunnittelua sekä yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Lopullinen tehtäväkuva tarkentuu valittavan henkilön ominaisuuksien, osaamisen ja työkokemuksen pohjalta.

Kelpoisuusvaatimuksena geronomin tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen geronomin kelpoisuus. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Huomioimme myös loppuvaiheen opiskelijat.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Koeaika on puolet työsopimuksen kestosta, maksimissaan 4 kuukautta. Koeaikana valitun tulee suorittaa geronomeilta vaadittavat lääkehoidon osaaminen verkossa -tutkinnonosat.

Järjestämme työhaastattelut 16.3.2021 iltapäivällä.
Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen