Erityisopetuksen lyhytaikaiset sijaisuudet 23-24

Seinäjoen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan erityispalvelut hakee erityisopettajia ja erityisluokanopettajia lv. 2023-2024 ajalle erimittaisiin sijaisuuksiin.

Koulujen rehtorit ottavat hakijaan suoraan yhteyttä, mikäli heille tulee tarpeita lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Tehtäviä voidaan täyttää sitä mukaa, kun soveltuva hakija löytyy.

Tehtäviä on sekä laaja-alaisessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Sijaisuudet ovat virkavapaisiin, perhevapaisiin ja opintovapaisiin liittyviä.

Virkaan valittavilta henkilöiltä edellytetään vahvaa ammatillista työotetta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Ratkaisukeskeisyys ja kyky toimia oppilaan parhaaksi on tehtävässä menestymisen edellytys. Oppimisen tuen prosessien ja opiskeluhuollon verkostojen prosessien tuntemus on oleellista. Arvostamme työkokemusta ja kehittämisotetta. Tarjoamme hakijoille hyvin organisoidun erityisopetuksen tehtäväkentän ja mahdollisuuden kehittää erityisopetusta osana kasvavaa kaupunkia. Käytössämme on työn vaativuuden arviointijärjestelmä.

Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti painottaen 8 §:n 2 momenttia.

Hakemukset:
Kuntarekryn kautta maanantaihin 22.6.2023 klo 12.00 mennessä

Hakemukseen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Virkaan valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua vaalipäätöksen tiedoksisaannista toimitettava
-hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
-lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote

Tehtävissä noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet sijaisuuden kestosta.

Katso Kuntarekryssä Avautuu uuteen välilehteen Takaisin työpaikkalistaukseen